Pers

Beeldmateriaal

Persberichten

Boekpresentatie 'Volwassen Digitale Overheid'

7 jan.

U kunt zich aanmelden voor de online presentatie

Boekpresentatie 'Volwassen Digitale Overheid'

Volwassen Digitale Overheid, het nieuwe boek van Arjan Widlak, directeur van Stichting Kafkabrigade, zal op dinsdag 25 januari 2022 worden uitgereikt aan de Kamerleden Senna Maatoug (GL) en René Peters (CDA) in een online webinar van 12:30 tot 13:30, gevolgd door een korte online persconferentie via Zoom.

Het boek wordt gepresenteerd in de vorm van een webinar. Aanmelden is mogelijk via https://events.sijthoffmedia.nl/ibestuur?i=mbeXfcr4SFT-8OHgCkz0ROrC2Puiwt5s.

In de pers

Volwassen Digitale Overheid bij Peters' Podcast

13 apr.

Deze maand was Arjan Widlak te gast bij de podcast van René Peters, Tweede Kamerlid namens het CDA, en tevens zowel lid van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening als van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. In aflevering 16 wordt een volwassen digitale overheid besproken, uiteraard aan de hand van Widlak's onlangs uitgeven, gelijknamige boek.

Recensie: Volwassen Digitale Overheid

21 feb.

iBestuur - Christian Verhagen bespreekt boek: ''Verplichte kost op de leeslijst voor bestuurders en politici.''

''De muren van de digitale overheid beperken niet alleen de burger, die niet weet bij welk loket hij zich kan melden, maar ook de overheid zelf. Techniek, of de bureaucratische cloud, begrenst de keuzeruimte van de politiek. Net zoals wetgeving. We kunnen wel belastinghervormingen willen, maar als de systemen van de Belastingdienst dat niet aankunnen is er simpelweg niet veel te willen. ‘Technologie bepaalt de mogelijkheden, maar stelt ook grenzen’. Het vraagstuk – en daarmee ook het antwoord – is echter niet sec juridisch of technisch van aard, maar institutioneel. Het is onderdeel geworden van onze overheid, en Widlak zet dit probleem overtuigend neer.''

Zolang de uitvoering hapert, blijft het zoeken naar vertrouwen in de overheid. Computer says: get your act together

4 feb.

de Correspondent - Boekbespreking in de tweede helft van een langer artikel van Marc Chavannes: "Widlak schetst de gedaanteverandering die de overheid op alle niveaus heeft ondergaan."

"Hoe verweven, ingrijpend en ongelijksoortig al die systemen intussen zijn, wordt goed beschreven in het deze week verschenen boek Widlak schetst de gedaanteverandering die de overheid op alle niveaus heeft ondergaan."

"Veel uitvoering van beleid is intussen gedelegeerd aan systemen. Wie kan ze overzien en er verantwoordelijkheid voor nemen? Gebreken in uitvoerende overheidssystemen ondermijnen iedere dag het gezag van de overheid en de democratische politiek die er in theorie de baas over is. Drup, drup. Het verloren vertrouwen kan alleen worden herwonnen als de dienstverlening aan de burger weer centraal komt te staan, en de systemen controleerbare uitvoering mogelijk maken."

"Voor de meeste politieke en bestuurlijke spelers zal de uitdaging worden (...) niet te veel politieke problemen op te lossen zonder de digitale vernieuwing aan te pakken. Om het oog op de bal te houden: het gaat er steeds om de democratische rechtsstaat te versterken."

Recensie: Volwassen Digitale Overheid

4 feb.

iBestuur - Titus Mars bespreekt Volwassen Digitale Overheid: "We zijn voorzien van een essentieel nieuw handboek"

"Het model heeft in ieder geval mijn blik op de digitale overheid en groei naar volwassenheid verruimd. Van harte aanbevolen, daarom. Beleidsmaker en wetgever, manager en loketbeambte, ambtelijk en politiek: we zijn voorzien van een essentieel nieuw handboek. In de nog onvolwassen digitale overheid zijn er iedere dag concrete situaties die om een oplossing vragen. Daarin het verschil maken hangt van jou af."

Sleutelen aan de binnenkant van de digitaliserende overheid

4 feb.

Ooa - Korte bespreking van boek en presentatie door zelfstandig organisatieadviseur Maaike Miedema

Volwassen Digitale Overheid is een oproep om de black box van de digitalisering te openen en werkelijk te begrijpen wat er daarbinnen gebeurt. Het boek legt de oorzaken bloot van een democratisch tekort bij het inrichten van een digitale infrastructuur en schetst daarbij ook een uitweg. Een weg waarvan de auteur hoopt dat deze bijdraagt aan besluiten voor processen en werkwijzen die niet alleen steeds efficiënter zijn, maar ook rechtvaardiger.

Atlas voor het bijsturen van de bureaucratie

4 feb.

Computable - Alfred Monterie bespreekt boek en boekpresentatie: "Het boek helpt het openbaar bestuur een menselijk gezicht te geven."

"Publieke managers, beleidsambtenaren en (juridische) adviseurs kunnen hier veel uithalen. Ook politici zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de inrichting van de digitale infrastructuur. Alexandra van Huffelen kon als staatssecretaris van Financiën voor toeslagen al zien waar dingen misgaan. Als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering past ‘Volwassen Digitale Overheid’ op haar nachtkastje."

Volwassen Digitale Overheid bij Studio Tegengif

17 jan.

Het gespreksonderwerp: Hoe de digitalisering van de overheid de relatie tussen overheid en burgers verandert

Arjan Widlak te gast op de zolder van Studio TegengifOp 7 januari 2022 was Arjan Widlak te gast bij Studio Tegengif, de podcast waarin Wouter Welling, Randy Martens en Wimar Bolhuis een geïnformeerde dosis tegengif willen geven aan de waan van de dag. In aflevering 79 gaat het over hoe de relatie tussen overheid en burger verandert door de digitalisering van de overheid aan de hand van Widlaks nieuwe boek Volwassen Digitale Overheid. Het boek laat aan de hand van een overzicht van de digitale infrastructuur in Nederland en tientallen voorbeelden uit de praktijk zien dat de voorwaarden voor behoorlijk bestuur deels zijn weggeorganiseerd en waarom dat voortvloeit uit de wijze waarop wij besluiten nemen over wat hij noemt "de bureaucratische cloud".

Hoe te bestellen

Volwassen digitale overheid is uitgegeven bij Boom Bestuurskunde.

ISBN: 978-94-6236-253-6 | € 68,25
eISBN: 978-90-5189-193-5 | € 68,25

Steun Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade zou graag meer onafhankelijk denkwerk, onderzoekswerk en lobbywerk doen, zoals dit. Helpt u dat mogelijk maken? Elke bijdrage is welkom:

IBAN: NL60 ABNA 0627 8135 50

tnv. Stichting Kafkabrigade Amsterdam