Boekpresentatie 'Volwassen Digitale Overheid'

7 jan.

U kunt zich aanmelden voor de online presentatie

Boekpresentatie 'Volwassen Digitale Overheid'

Volwassen Digitale Overheid, het nieuwe boek van Arjan Widlak, directeur van Stichting Kafkabrigade, zal op dinsdag 25 januari 2022 worden uitgereikt aan de Kamerleden Senna Maatoug (GL) en René Peters (CDA) in een online webinar van 12:30 tot 13:30, gevolgd door een korte online persconferentie via Zoom.

Inhoud

De digitalisering van de overheid heeft gezorgd voor enorme verbetering van de efficiëntie. Tegelijkertijd voltrekken zich catastrofes. Het schandaal rond de kinderopvangtoeslag is het symbool geworden van maatschappelijke problemen die mede voortkomen uit de digitalisering van de overheid, zoals de toenemende schuldproblematiek, de verminderde wendbaarheid van overheden en het eroderen van de rechtsbescherming voor burgers. Het zijn symptomen van structurele problemen in de organisatie van de digitale overheid.

Volwassen Digitale Overheid biedt het overzicht dat nodig is voor openbaar bestuur met een menselijk gezicht in een digitale tijd. Daarnaast illustreren tientallen columns kort en toegankelijk hoe de digitalisering concreet wordt in het leven van mensen. De opbouw van het boek aan de hand van een landkaart en praatplaten maakt het uitermate geschikt voor workshops en onderwijs.

Tenslotte is het boek ook een appèl aan politiek en bestuur. Het legt de oorzaken bloot van een democratisch tekort bij de inrichting van de digitale infrastructuur. Echter niet zonder een uitweg te schetsen. Een weg naar besluiten die niet alleen steeds efficiënter zijn, maar ook rechtvaardiger.

Eerder schreef Widlak in 2018 samen met Rik Peeters de Digitale Kooi, met een voorwoord van Herman Tjeenk Willink, over hoe overheids-ICT steeds vaker tot uitsluiting leidt. Het nieuwe boek gaat dieper op dit thema in.

Boekpresentatie en uitreiking aan Kamerleden van regering en oppositie

Kamerleden van zowel de oppositie als de regeringscoalitie zullen bij de presentatie de eerste exemplaren in ontvangst nemen. Het gaat om Senna Maatoug (GL) en René Peters (CDA). Beiden zijn zowel lid van de tijdelijke Kamercommissie Fraudebeleid en Dienstverlening als van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken.

Aanmelden voor het webinar

Het boek wordt gepresenteerd in de vorm van een webinar. Aanmelden is mogelijk via https://events.sijthoffmedia.nl/ibestuur?i=mbeXfcr4SFT-8OHgCkz0ROrC2Puiwt5s.

Persconferentie

Journalisten die na afloop vragen willen stellen aan de Kamerleden of aan de auteur, kunnen deelnemen aan de Zoom-bijeenkomst die aansluitend aan de presentatie plaatsvindt. Aanmelden is hier mogelijk.

Bestellen

Volwassen Digitale Overheid wordt uitgegeven door Boom Bestuurskunde en is nu al te bestellen via https://www.boomdenhaag.nl/webshop/volwassen-digitale-overheid.

Over Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade is opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. De Stichting beoogt een publiek in het leven te roepen dat hierom vraagt, constructief en geïnformeerd. Daarom doet de Stichting Kafkabrigade onderzoek, onafhankelijk en samen met betrokken organisaties.

Meer informatie

Voor interviewafspraken, een preview van het eerste hoofdstuk en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Joris de Reuver via joris@kafkabrigade.nl.

Hoe te bestellen

Volwassen digitale overheid is uitgegeven bij Boom Bestuurskunde.

ISBN: 978-94-6236-253-6 | € 68,25
eISBN: 978-90-5189-193-5 | € 68,25