Volwassen Digitale Overheid

Volwassen Digitale Overheid is een boek geschreven door Arjan Widlak van Stichting Kafkabrigade. Op deze site verschijnen blogs over de consequenties voor burgers van automatische besluitvorming, gegevensuitwisseling en data-analyse bij de overheid en andere onbedoelde of ongewenste gevolgen voor burgers van ondoordachte ICT bij de overheid. Eerst even weten wat het waar het over gaat?

Staat van de Uitvoering

2 feb.

De uitvoering praat terug

Staat van de Uitvoering

Woensdag 18 januari werd "De Staat van de Uitvoering" aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66), waarbij ook de ministers Carola Schouten (CU) en Hanke Bruins Slot (CDA) aanwezig waren. In de "Staat van de Uitvoering" praten uitvoeringsorganisaties, zonder tussenkomst van een minister, terug naar beleid en politiek. De bedoeling van de Staat van de Uitvoering is om slepende problematiek aan het licht te brengen die ten grondslag ligt aan de problemen die eerder door de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) naar voren werd gebracht en uiteraard het toeslagenschandaal. De ambitie is om de waan van de dag te ontstijgen en mede daarom keert de Staat van de Uitvoering jaarlijks terug.

In de Staat van de Uitvoering wordt een rijksbreed en trendmatig beeld geschetst dat met name gebaseerd is op zogenaamde "Standen van de Uitvoering". Daarin delen uitvoeringsorganisaties de dilemma's waar zij mee worstelen. Aan deze Staat van de Uitvoering hebben 30 van de 200 uitvoeringsorganisaties deelgenomen en meer dan de helft heeft een Stand van de Uitvoering ingeleverd. Daarnaast hebben onafhankelijke onderzoeksbureaus en wetenschappers, waaronder Stichting Kafkabrigade, onderzoeken en analyses uitgevoerd.

De Staat van de Uitvoering signaleert dat mensen die afhankelijk zijn van de overheid, steeds vaker vastlopen, omdat het "uitvoeringsgebouw" ondoorzichtig, inflexibel en foutgevoelig is geworden. Veel wetgeving legt een administratieve last bij burgers en ondernemers die het minst in staat zijn om die last te dragen en dit maakt tevens het werk in de uitvoering steeds arbeidsintensiever. Om het vertrouwen in de overheid te herstellen en borgen doen de uitvoeringsorganisaties diverse voorstellen. Zo willen de uitvoerders consortia van publieke dienstverleners organiseren rond maatschappelijke opgaven, het voortouw nemen in het verkennen van ontwikkelingen op de lange termijn als de digitale transformatie en de agenda zetten voor de invulling van de informatievoorziening en kaderstelling.

Masterclass Volwassen Digitale Overheid editie 2022: ''Heel veel stof tot nadenken, direct toepasbaar in de praktijk''

10 nov.

Masterclass Volwassen Digitale Overheid editie 2022: ''Heel veel stof tot nadenken, direct toepasbaar in de praktijk''

In september vond de vierde editie van masterclass Volwassen Digitale Overheid plaats, ditmaal voor het eerst fysiek. Gedurende drie dagen werd op een interactieve manier de digitalisering van de overheid besproken, met een groep cursisten werkzaam in verschillende domeinen. Zij waren te spreken over elkaars betrokkenheid, de levendige discussies en het enthousiasme van de docent. Kennis en kunde werd op een energieke manier met elkaar gedeeld. 

De kwaliteit overall van deze editie is gemiddeld met een 8,7 beoordeeld. ''Voor beleidsmakers op het gebied van digitalisering zeer waardevol om de uitvoerende praktijk beter te begrijpen'', aldus één van de deelnemers.

Van 23 tot en met 25 mei 2023 organiseert Stichting Kafkabrigade de volgende editie van de masterclass. We komen net zoals afgelopen editie bijeen op de Veluwe, in het centraal gelegen Hotel Oranjeoord. Het is mogelijk om te overnachten op de eerste en tweede cursusdag. Onze gastvrouw zorgt voor ontbijt, lunch en diner. Maaltijden en verblijf zijn inbegrepen in de cursusprijs. Schrijf je in!

De dataschuld van de overheid

10 nov.

De dataschuld van de overheid

Met zijn lezing 'Data: an inconvenient truth' trapte Ronald Damhof een maand geleden de kick-off van Duurzaam Digitaal Groningen af. Damhof is Chief Data Officer van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In drie kwartier vertelt hij over wat er misgaat op het gebied van datagebruik binnen het overheidsdomein en hoe we dat kunnen oplossen. De opname van de lezing is nu terug te zien.

Hoe te bestellen

Volwassen Digitale Overheid is uitgegeven bij Boom Bestuurskunde.

ISBN: 978-94-6236-253-6 | € 54,50
eISBN: 978-90-5189-193-5 | € 54,50

Volg de masterclass

Kafka Academy

Kafka Academy

Een driedaagse masterclass leert je de kernconcepten op het snijvlak tussen digitale technologie en behoorlijk bestuur. In dialoog leer je casus analyseren en je een oordeel te vormen. En je leert nadenken over hoe toegankelijkheid, redelijkheid en andere publieke waarden vorm kunnen krijgen in de nieuwe context die de digitale transformatie schept. Hoe kunnen we optimaliseren op zowel een effectieve en rechtvaardige uitvoering, naast ook efficiëntie. Een masterclass over misschien wel de grootste kans voor de publieke sector op dit moment.

Steun Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade zou graag meer onafhankelijk denkwerk, onderzoekswerk en lobbywerk doen, zoals dit. Helpt u dat mogelijk maken? Elke bijdrage is welkom:

IBAN: NL60 ABNA 0627 8135 50

tnv. Stichting Kafkabrigade Amsterdam